Home

Verslag algemene ledenvergadering Groenendaal TTC 2010-04-20

22:15 - 23:05

Aanwezig

Verontschuldigd

Financiëel verslag

Bespreking en goedkeuring voorstel huishoudelijk reglement

Sportief overzicht seizoen 2009-2010

Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden

Plannen rest seizoen 2009-2010

Plannen seizoen 2010-2011

Voorzitter geeft een rondje

Overzicht gewijzigde klassementen

Ploegindeling seizoen 2010-2011

Vermits Wim en Chris heel de heenronde afwezig zijn, wordt het iets moeilijker om de ploegindeling op te stellen.

Interclub

Veteranencompetitie

  1. PeterD (kapitein), PeterV, (PaulL invaller)
  2. Els (kapitein), PaulV, (Aimé, Eric invallers)