Agenda Algemene Vergadering Groenendaal TTC vzw

Maatschappelijke zetel: Ullenshofstraat 2, 2170 Merksem

Algemene vergadering 2019-04-23

Op de maatschappelijke zetel om 21:30

De toegetreden leden hebben spreekrecht, maar geen stemrecht, dit is voorbehouden voor de effectieve leden van de VZW.

 1. Club betaalt een rondje
 2. Sportief jaaroverzicht afgelopen seizoen
 3. Resultaat ledenbevraging
 4. Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden
 5. Clubtruitjes
 6. Vrijwilligers
 7. Financieel verslag
 8. Kwijting aan bestuurders
 9. Toelichting subsidieaanvragen
 10. Bestuurswijzigingen
 11. Toelichting wetswijziging verenigingen/VZWs
 12. Plannen rest van huidig en volgend seizoen
 13. Begroting
 14. Goedkeuring van de begroting en de rekeningen
 15. Varia
 16. Overzicht gewijzigde klassementen
 17. Ploegindeling volgend seizoen