Agenda Algemene Vergadering Groenendaal TTC vzw

Maatschappelijke zetel: Ullenshofstraat 2, 2170 Merksem

Algemene vergadering 2018-05-17

Op de maatschappelijke zetel om 21:30

De toegetreden leden hebben spreekrecht, maar geen stemrecht, dit is voorbehouden voor de effectieve leden van de VZW.

 1. Club betaalt een rondje
 2. Sportief jaaroverzicht afgelopen seizoen
 3. Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden
 4. GDPR Compliance
 5. Vrijwilligers
 6. Financieel verslag
 7. Kwijting aan bestuurders
 8. Verhoging lidgeld
 9. Toelichting subsidieaanvragen
 10. Plannen volgend seizoen (feestjaar 45 jarig bestaan)
 11. Begroting
 12. Goedkeuring van de begroting en de rekeningen
 13. Varia
 14. Overzicht gewijzigde klassementen
 15. Ploegindeling volgend seizoen