Agenda Algemene Vergadering Groenendaal TTC vzw

Maatschappelijke zetel: Ullenshofstraat 2, 2170 Merksem

Algemene vergadering 2017-05-23

Op de maatschappelijke zetel om 22:30

De toegetreden leden hebben spreekrecht, maar geen stemrecht, dit is voorbehouden voor de effectieve leden van de VZW.

  1. Aanpassing statuten
  2. Nieuwe mandaten bestuur