Agenda Algemene Vergadering Groenendaal TTC vzw

Maatschappelijke zetel: Ullenshofstraat 2, 2170 Merksem

Algemene vergadering 2017-05-09

Op de maatschappelijke zetel om 21:30

De toegetreden leden hebben spreekrecht, maar geen stemrecht, dit is voorbehouden voor de officiŽle leden van de VZW.

 1. Club betaalt een rondje
 2. Sportief jaaroverzicht afgelopen seizoen
 3. Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden
 4. Aanpassing statuten
 5. Aanpassing huishoudelijk reglement
 6. Financieel verslag
 7. Toelichting subsidieaanvragen
 8. Begroting
 9. Kwijting aan bestuurders
 10. Goedkeuring van de begroting en de rekeningen
 11. Nieuwe mandaten bestuur
 12. Plannen volgend seizoen
 13. Varia
 14. Overzicht gewijzigde klassementen
 15. Ploegindeling volgend seizoen