Agenda Algemene Vergadering Groenendaal TTC vzw

Maatschappelijke zetel: Ullenshofstraat 2, 2170 Merksem

Algemene vergadering 2015-05-19

Op de maatschappelijke zetel om 21:30

De toegetreden leden hebben spreekrecht, maar geen stemrecht, dit is voorbehouden voor de officiŽle leden van de VZW.

 1. Start van de vergadering 21:30
 2. Rondje van de club
 3. Sportief jaaroverzicht afgelopen seizoen
 4. Transfers / Ontslagen / Nieuwe leden
 5. Plannen volgend seizoen
 6. FinanciŽel verslag afgelopen boekjaar
 7. Toelichting subsidieaanvragen
 8. Begroting volgend boekjaar
 9. Kwijting aan de bestuurders
 10. Goedkeuring van de begroting en de rekeningen
 11. Varia
 12. Overzicht gewijzigde klassementen
 13. Ploegindeling volgend seizoen